احکام نماز

نجاسات

نجاسات

 

برخی از نجاسات عبارتند از :

ادرار- مدفوع - مردار- خون - سگ و خوک و کافر- شراب

ادرار، مدفوع

ادرار و مدفوع انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد(یعنی اگر رگ آن را ببرند،خون با فشار بیرون می آید) نجس است

مردار، خون

مردار و خون انسان و هر حیوانی که خون جهنده دارد، حتی اگر حلال گوشت باشد، نجس است

مردار به حیوان بی جانی می گویند که یا خودش مرده ، ویا به غیر دستور شرعی کشته شود

چیز هایی از مردار که در حال حیات روح ندارد، مثل پشم، پر و شاخ، پاک است

بنابراین فضله ی مرغ و کبوتر و گوسفند پاک ولی مردار و خون آنها نجس است ولی فضله و خون و مردار گربه و خرگوش نجس است، امّا خون و مردار و فضله ی جانورانی که خون جهنده ندارند مثل حشرات و ماهیها حتی اگر حرامگوشت باشند، پاک است

گوشتی که در بازارمسلمانان فروخته می شود یا از دست مسلمانی گرفته می شود، پاک و حلال است، اگر چه یقین به ذبح شرعی آن نداشته باشیم

خونی که از لای دندان یا لثه بیرون می آید، اگر به قدری کم باشد که به واسطه ی مخلوط شدن با آب دهان از بین برود، فرو بردن آب دهان در این صورت اشکال ندارد و آب کشیدن دهان لازم نیست، ولی اگر دندان مصنوعی، یا ماده ای که با آن دندان را پر می کنند، در دهان نجس شود باید آن را آب بکشند(به این طریق که یک استکان آب در دهان بچرخانند و بیرون بریزند)

از خونی که در تخم مرغ دیده می شود، احتیاطا باید اجتناب  کرد

خونی که بعد از ذبح شرعی حیوان و خارج شدن خون از آن، در بدن حیوان باقی می ماند، پاک است.

سگ و خوک و کافر

تمام بدن سگ و خوک و کافری که خدا را قبول ندارد، حتی موی بدن آنها نجس می باشد

کافری که به خدا معتقد است ولی رسالت پیامبر اسلام را قبول ندارد مانند مسیحیان و کلیمیان، احتیاطا نجس است

کسی که با اهل بیت دشمنی داشته باشد یا آنها را خدا بداند ، کافر است ولی اهل سنّت پاک میباشند

شراب

شراب و هر مایع مست کننده، مانند آبجو، نجس و خوردن آن ولو به مقدار خیلی کم حرام است

چگونگی نجس شدن اشیاء پاک

اگر چیز پاک به نجس برسد و هر دو یا یکی از آنها به طوری تر باشد که دیگری را خیس کند، چیز پاک نجس می شود. ولی اگر هر دو خشک باشند یا تری در یکی به قدری کم باشد که به دیگری سرایت نکند یا در سرایت شک داشته باشیم، چیز پاک نجس نمی شود

اگر شیره یا روغن و مانند آن مایع باشند، همین که یک نقطه از آن نجس شد، تمام آن نجس می شود، ولی اگرمایع نباشد فقط آنجایی که نجاست به آن اصابت کرده نجس می شود و می توان آن قسمت را برداشت و بقیه پاک است

طریقه ی ثابت شدن نجاست

اگر خود انسان اطمینان به نجاست چیزی پیدا کند، یا کسی که آن چیز در اختیار اوست بگوید نجس است، حکم به نجاست آن می شود

چیز نجسی که انسان شک دارد پاک شده یا نه، نجس است و چیز پاک را اگر شک کنیم که نجس شده یا نه، پاک است  و اگر هم بتواند نجس یا پاک بودن آن را بفهمد، جست وجو و تحقیق لازم نیست

اگر چیزی مردّد بین پاک و نجس باشد ( مثل خونی که نمی دانیم مال پشه است یا انسان ) پاک محسوب می شود

تمام مواد غذایی و غیر غذایی که از کشورهای غیر مسلمان وارد میشود، مانند ( کره، روغن، پنیر، انواع دارو ها، صابون، عطر و مانند اینها) اگر انسان یقین به نجاست آن نداشته باشد، پاک است، ولی در مورد مواد گوشتی و چرم و روغن حیوانی باید ذبح شرعی آن معلوم باشد

احکام نجاست

نماز خواندن با لباس یا بدن نجس ( مگر در موارد خاص) نماز را باطل می کند

خوردن و آشامیدن چیز نجس حرام است

نجس کردن مسجد حرام است و اگر نجس شد، باید فورا آن را تطهیر نمود

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مهر 1389ساعت 21:18  توسط وافی  |