احکام نماز

نماز احتياط

نمازاحتیاط

کسی که نماز احتیاط براو واجب است، باید بعد از سلام ، بلافاصله به قصد نماز احتیاط ، تکبیر بگوید و یک حمد آهسته بخواند و سپس رکوع و دو سجده را به جا آورد و با تشهد و سلام نماز را تمام کند و اگر دو رکعت باید بخواند، بعد از دو سجده یک رکعت دیگر مانند رکعت اول به جا می آورد

نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید آهسته خوانده شود و نیز نباید نیت آن را به زبان آورد

اگر سجده ی سهو بر او واجب شده باید آن را بعد از نماز احتیاط به جا آورد
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:29  توسط وافی  |