احکام نماز

نماز قضا

نماز قضا

کسی که از روی معصیت یا فراموشی یا خواب ماندن، نماز واجب را در وقتش نخوانده، باید آن را قضا کند، ولی کسی که در تمام وقت بیهوش بوده، نمازی که نخوانده قضا ندارد

کسی که نماز قضا دارد، واجب نیست فورا آن را به جا آورد، ولی نباید در خواندن آن سهل انگاری کند

کسی که چندین نماز از او قضا شده ولی تعداد آن را نمی داند، اگر به آن مقداری که یقین دارد اکتفا کند، کافی است و در بقیه احتیاط خوب است

نماز قضا در بلند و آهسته خواندن، کامل و شکسته بودن تابع نماز ادا می باشد

نماز قضا را به جماعت هم می شود خواند، اگرچه نماز امام جماعت ادا باشد، و حتی می توان مثلا نماز قضای عصر خود را به نماز عشاء امام اقتدا کند

 

+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 21:32  توسط وافی  |